Özgür Kaymak

Özgür Kaymak doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi’nden Temmuz 2016’da “İstanbul’da Rum, Yahudi ve Ermeni Cemaatlerinin Sosyo-Mekansal İnşası” başlıklı tezi ile tamamladı. İstanbul'un Rum, Yahudi ve Ermeni cemaatleri üzerine akademik çalışmaları bulunmaktadır. Yazıları ayrıca Bianet, Agos, Şalom ve Avlaremoz’da yayınlanmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında etno-dinsel azınlıklar, bellek çalışmaları, evlilik ve aile çalışmaları, toplumsal cinsiyet gelmektedir. Atina ile İstanbul arasında gelip giderek yaşıyor; Yunanca öğrenmeyi, araştırmayı ve yazmayı sürdürüyor.

Yazılar

Kismet-Tabii_KAPAK-tam-copy-1-1500x685

Karma Evlilikler Türkiye’de sosyo-politik ve kültürel yapıları sarsıyor

Ekim 21, 2022--- Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren Müslüman olmayan vatandaşlar, seküler ulus-devletin vaat ettiği eşit vatandaşlığın gerçekleşemediği bir politik alanda, gündelik hayattaki ayrımcılıklarla mücadele etmek durumunda kaldılar. Cumhuriyet tarihi boyunca, hem devlet hem toplum tarafından maruz…

acropolis-6585209_960_720

“Türkiye’de Rum, İstanbul’da Arap, Yunanistan’da Turkos, Biz Neyiz?”

Ocak 25, 2022--- Yunanistan’da yaşayan Antakyalı Ortodoks Simon’un göç hikayesini, İstanbul’da azınlığın azınlığı olma halini ve 80 dönemi Türkiyesi’nin azınlıklar üzerinde yarattığı duyguları röportajın röportajın geçtiğimiz hafta yayınladığımız kısmında konuşmuştuk. Simon röportajın bu kısmında yine ara…

simonroportaj

“Rumlardan Çok Ayrımcılık Çektim”

Ocak 20, 2022--- Başlığa taşıdığımız bu sözler Antakya’nın Cneydo (Tokaçlı) köyünde doğan, bugün Yunanistan’da yaşayan Antakyalı bir Rum Ortodoks olan ve kendisine bu yayın için bulduğu takma ismi ile hitap edilmesini isteyen Simon’a ait. Simon ile…

Screen Shot 2021-12-12 at 14.07.48

Bir Konferansın Ardından: Antakyalı Ortodokslara Dair Notlar

Aralık 12, 2021--- Sapienza Università di Roma tarafından Baskın Oran onuruna düzenlenen “Türkiye’deki azınlıklar ve diasporalar: Kamusal imgeler ve eğitimdeki meseleler” başlıklı konferans çok sayıda kişinin farklı coğrafyalardan katılımıyla 30 Kasım 2021’de çevrimiçi olarak gerçekleşti. Konferansa…