Kitap

Bir adlandırmanın anlattıkları: Antakya’nın Doğu Ortodokslarını tanımlayan isimleri tekrar düşünmek

Ulusları ve etnik grupları, dil, din ve adetleri ortak homojen topluluklar olarak tasavvur etmeye alışmışız. Dinin bir kimlik öğesi olarak belirleyici bir rolü olduğu da aslında modernite öncesi imparatorluklar çağından, yani dinin sosyal…

What’s in a name? Rethinking the names employed to describe Antakya’s Eastern Orthodox

We tend to think of nations and ethnic groups as homogenous communities, bound together by a uniformity of language, religion and customs. We have inherited this emphasis on religion as an identity marker…

Usta ve Kalfaları

Sözlükleri karıştırdığımda mesleki anlamda “usta” için en fazla karşılaştığım tanımlardan birisi şöyle: “bir zanaatı bütün incelikleriyle, gereği gibi öğrenmiş olan ve onu kendi başına uygulayabilen, yapabilen kimse.” Sanatla uğraşanlarla...

Zor Zamanların Bilinmeyen Yüzleri: Antakyalı Ortodoksların Yaşadığı Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Sorunlar

Bu yazı, 2017 yılında tamamlanan Sivil Düşün Platformu desteğiyle Ortadoğu Arap Halkları Araştırma Enstitüsü bünyesinde yapılan Antakya’da Arapça ibadet eden Rum Ortodoks Hıristiyan etno-dinsel topluluğunun sözlü tarihi, kültürel ve siyasi sorunlarının tespiti üzerine…

Marie Albera Meyni ve Avrupa Hayalleri

Marie Albera Meyni, şu anda Fransa’da ikamet eden İskenderun doğumlu değerli bir yazardır. Avrupa Hayalleri ise Marie Albera Meyni’nin yazdığı ilk Türkçe kitaptır. Daha önce Fransızca olarak kaleme aldığı Les Enfants d’Alexandrette (İskenderun’un Çocukları) ve Voyage Vers L’Inconnu (Bilinmeyene Yolculuk) adlı kitapları da bulunmaktadır. Bu ilk Türkçe kitabı, yazarın yaşadığı...