Kitap

Karma Evlilikler Türkiye’de sosyo-politik ve kültürel yapıları sarsıyor

Anna Maria Beylunioğlu - Özgür Kaymak / Ekim 21, 2022--- Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren Müslüman olmayan vatandaşlar, seküler ulus-devletin vaat ettiği eşit vatandaşlığın gerçekleşemediği bir politik alanda, gündelik hayattaki ayrımcılıklarla mücadele etmek durumunda kaldılar. Cumhuriyet tarihi boyunca, hem devlet hem toplum tarafından maruz…

“Rum Yetimhanesi bizim için bir mikrokozmos gibiydi”

Ferit Yuhanna Tekbaş / Temmuz 29, 2022--- Dört nesil aile tarihini anlattığı, Almanca basılan Nar ağaçları çiçek açana kadar bekleyin kitabının yazarı Janet Uyar bir Samandağlı. Uyar’la kitap yazım sürecini, çocukluğunun ilk beş yılının geçtiği Samandağ’ı, İstanbul Rum Yetimhanesi’nde geçirdiği…

“Das griechische Waisenhaus war eine Art Mikrokosmos für uns”

Ferit Yuhanna Tekbaş / Temmuz 29, 2022--- Janet Uyar, die Autorin des Buches “Warte, bis die Granatapfelbäume blühen”, in dem sie die Geschichte ihrer Familie über vier Generationen erzählt, ist aus Samandağ. Mit Frau Uyar haben wir über den Prozess…

“İmroz Türkiye’de de Yunanistan’da da unutturulmak istenen bir adaydı”

Emre Can Dağlıoğlu/Haziran 24, 2022--- 19 Haziran 2022 günü Beyoğlu Agia Triada Rum Ortodoks Kilisesi, istos Yayın’ın 10. yılı kutlaması etkinliğinde yeni bir kitabın tanıtımına da tanıklık etti. Gazeteci Serdar Korucu’nun Türkiye ve Yunanistan’da görüştüğü İmrozluların anlatılarını bir…

Ermeni Soykırımı’na Arap Coğrafyasından Bakmak

Ermeni Soykırımı’nın, bir akademik çalışma sahası olarak izdüşümü, soykırım terimini irdeleme boyutunu çoktan aştı ve soykırımın iç ve dış dayanaklarını temellendirme noktasına geldi. Yaşanan felaketin failleri, kurbanları, süresi, işleyişi, sebep ve sonuçları üzerine…

Bir adlandırmanın anlattıkları: Antakya’nın Doğu Ortodokslarını tanımlayan isimleri tekrar düşünmek

Ulusları ve etnik grupları, dil, din ve adetleri ortak homojen topluluklar olarak tasavvur etmeye alışmışız. Dinin bir kimlik öğesi olarak belirleyici bir rolü olduğu da aslında modernite öncesi imparatorluklar çağından, yani dinin sosyal…

What’s in a name? Rethinking the names employed to describe Antakya’s Eastern Orthodox

We tend to think of nations and ethnic groups as homogenous communities, bound together by a uniformity of language, religion and customs. We have inherited this emphasis on religion as an identity marker…

Usta ve Kalfaları

Sözlükleri karıştırdığımda mesleki anlamda “usta” için en fazla karşılaştığım tanımlardan birisi şöyle: “bir zanaatı bütün incelikleriyle, gereği gibi öğrenmiş olan ve onu kendi başına uygulayabilen, yapabilen kimse.” Sanatla uğraşanlarla...

Zor Zamanların Bilinmeyen Yüzleri: Antakyalı Ortodoksların Yaşadığı Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Sorunlar

Bu yazı, 2017 yılında tamamlanan Sivil Düşün Platformu desteğiyle Ortadoğu Arap Halkları Araştırma Enstitüsü bünyesinde yapılan Antakya’da Arapça ibadet eden Rum Ortodoks Hıristiyan etno-dinsel topluluğunun sözlü tarihi, kültürel ve siyasi sorunlarının tespiti üzerine…

Marie Albera Meyni ve Avrupa Hayalleri

Marie Albera Meyni, şu anda Fransa’da ikamet eden İskenderun doğumlu değerli bir yazardır. Avrupa Hayalleri ise Marie Albera Meyni’nin yazdığı ilk Türkçe kitaptır. Daha önce Fransızca olarak kaleme aldığı Les Enfants d’Alexandrette (İskenderun’un Çocukları) ve Voyage Vers L’Inconnu (Bilinmeyene Yolculuk) adlı kitapları da bulunmaktadır. Bu ilk Türkçe kitabı, yazarın yaşadığı...