Nehna

Biz Antakyalı Ortodokslar, Antakyalı Rum Ortodokslar, Arapça konuşan Rum Ortodokslar, Arap Ortodokslar, Arap Dilli Doğu Ortodoksları, Nasrani, Mesihi gibi farklı isimler ile anılan, adı tam olarak konamamış bir toplumun mirasçıları olarak bir araya gelmiş birkaç kişiyiz. Farklı sosyo-kültürel sınıflardan ve siyasal düşüncelerden insanlar olarak bizi bir araya getiren, içine doğmuş olduğumuz toplumu tanıma, anlama ve anlatma isteğidir. Bu toplumun unutulmaya yüz tutmuş kültürünü ve adetlerini, yok olmakta olan dilini ve hemen hemen hiç yazılmamış tarihini araştırmak, bulmak, büyütmek ve yaşatmak için yola çıktık ve bu platformu kurduk… Platformun ismi Arapçadan geliyor ve geniş tanımlar havuzu içinde bu oluşuma ‘biz’ anlamına gelen ‘nehna’ ismini verdik.                                            

Bu platformun kendine ait resmi bir görüşü yoktur. Bu oluşum içerisinde yer alan tüm yazılar yazarların şahsi görüşüdür. Temel prensibimiz bu oluşumun nefret söylemi içermediği sürece herkesin ifade özgürlüğünü rahatça kullanabileceği bir platform olmasıdır.

Ekip

d820f351-4695-41e4-a0c3-f78949149625

Anna Maria Beylunioğlu

Mersin’de doğdu. Lisans ve doktora eğitimini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler üzerine sırasıyla İstanbul ve İtalya’da tamamladı. Din devlet ilişkileri, din özgürlüğü ve gayrimüslim azınlıklar alanlarında kitap, çeşitli kitap bölümleri, dergi makaleleri ve fikir yazılarının da dahil olduğu geniş çapta yayınlar yaptı. Profesyonel Şeflik eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli restoranlarda çalıştı, sosyal sorumluluk projelerine katkı sundu. Yemek kültürü ve gastro-diplomasi ile ilgili makaleler kaleme almakta, ve farklı üniversitelerde “Din ve siyaset”, "Yemek, Siyaset ve Toplum" adlı dersler vermektedir.

canterbiyeli

Can Terbiyeli

1982 yılında İskenderun’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İskenderun’da bitirmesinin ardından 2000 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimine başladı. 2010 yılından beri İstanbul’da serbest avukatlık yapmaktadır. Üniversite yıllarından itibaren amatör tiyatro ile ilgilenmiş; kimlik ve özellikle azınlıklar alanında okuma ve çalışmalar yapmaktadır.

Emre Can Dağlıoğlu

1986’da Ankara’da doğdu. ODTÜ İşletme’de lisans eğitimini bitirdikten sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü ve Clark Üniversitesi Holokost ve Soykırım Çalışmaları Bölümü’nde lisansüstü çalışmaları yaptı. Geç dönem Osmanlı ve Türkiye tarihinde egemen olmayan gruplar üzerinde çeşitli makaleler yayınladı. Şu anda Stanford Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora öğrencisi.

Ferit Yuhanna Tekbaş

1966 yılında Samandağ, Hatay’da dünyaya geldi. 14 yaşındayken Almanya'da misafir işçi ailesi olarak bir hayat kurmuş olan anne ve babasıyla birlikte yaşamak için Almanya'ya taşındı. Almanya - Köln'de Antakya Rum Ortodoks Hıristiyanlarının Kültürünü Geliştirme ve Koruma Merkez Konseyi'nde (kısa biçim = ZeROChA e. V.) yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı ve aynı zamanda bu konsey’in kurucu üyelerden biriydi. Almanya’nın Oryental Hıristiyanların Merkez Konseyi‘nde (ZOCD) yönetim kurul üyesidir. Ağırlıklı olarak Rum Ortodoks Hıristiyanlar hakkında teolojik, tarihi ve kültürel konular üzerine yazılar kaleme almaktadır.

Ketrin Köprü

1988 yılında Antakya’nın en eski mahallerinden olan Zenginler Mahallesi'nde doğdu. İnternet Gazeteciliği Bölümü'nü tamamladı. Eğitimine devam etmek için İstanbul’a göç etti ve Aydın Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Agos, Birgün ve Ntvmsnbc gibi gazete ve haber platformlarında kısa süreli çalıştı. Suriye Savaşı'nın ayyuka çıktığı süreçte Lübnan Balamand Üniversitesi’ne bir buçuk seneliğine Arapça eğitimi almaya gitti. Bir süre CARITAS'ta çalıştı. Şu an Uluslararası Göç Örgütü’nde çalışmaktadır.

Mişel Uyar

1981 yılında Samandağlı bir ailenin çocuğu olarak İskenderun'un çok kültürlü bir mahallesinde doğdu. 2008 yılında Çukurova Üniversitesi'nden sınıf öğretmeni olarak mezun oldu. 2010-2016 yılları arasında Gaziosmanpaşa'da, 2017-2021 yılları arasında Özel Karagözyan Ermeni İlkokulu'nda öğretmenlik yaptı. Halen sınıf öğretmeni olarak İskenderun'da görev yapıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu tarafından düzenlenen İstanbul’da Kültürel Çeşitliliğin Sivil Toplum Aktörlerini Güçlendirme ve Kapasite Geliştirme Projesi'ni tamamladı. Yaşadığı toplumun ve coğrafyanın kültürü, tarihi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.